Retailer European 17 țări din Europa

Autentificare

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor

Dacă doriți să aflați mai multe despre cookie-uri, faceți clic pe acest link.

 1. Lentiamo s.r.o. (societate cu răspundere limitată), persoană juridică de naționalitate cehă, cu sediul social în Republica Cehia, Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, înregistrată sub nr. IČ 261 04 784, la Tribunalul Regional al České Budějovice, Secțiunea C, partea 14226, legal reprezentată prin Ing. Martin Bláha, având desemnat DPO (Responsabil cu protecția datelor) în cadrul companiei pe dl. Lucie Evans, ca operator al acestui site web, foloseste cookie-uri, care sunt utilizate pentru:
  • măsurarea numărului de vizitatori pe site și realizarea de statistici privind traficul pe site și comportamentul vizitatorilor site-ului;
  • funcționarea site-ului.

  Cookie-urile mai sus menționate colectează următoarele date:

  • adresa de IP;
  • paginile vizionate de pe acest site web;
  • produsele adăugate în coșul de cumpărături;
  • produse uitate in coșul de cumparaturi;
  • paginile de referință;
  • sistem de operare;
  • browser-ul;
  • dispozitivul utilizat din care a fost accesat site-ul web;
  • aproximeaza locația achiziției.
 1. Colectarea cookie-urilor în scopul menționat la alineatul (1) poate fi considerată prelucrare a datelor cu caracter personal. O astfel de prelucrare are ca temei legal – interesul legitim al Operatorului și este permisă de articolul 6 alin. 1 f) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulament.
 2. Site-ul poate fi folosit la fel de bine în modul care nu permite colectarea de date despre comportamentul utilizatorilor site-ului – acest mod poate fi accesat prin alegerea setării corecte a browserului.
 3. În cazul în care persoana vizată ridică obiecții față de cookie-urile tehnice, care sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web, compatibilitatea și funcționarea site-ului nu mai pot fi garantate.
 4. Cookie-urile care sunt folosite pentru măsurarea ratei traficului web, pentru realizarea de statistici ale vizitatorilor site-ului și a comportamentului vizitatorilor site-ului, sunt înregistrate și utilizate în ansamblu și în formă anonimă, ceea ce nu permite identificarea unui individ.
 5. Operatorul colectează următoarele cookie-uri pe site, pentru perioada mentionată pentru fiecare tip de cookie.
  Tip Nume Expira Accesibil de Scop
  Funcționalitate PHPSESSID Cand browserul este inchis Lentiamo s.r.o. Oferă funcționalitatea de bază a magazinului electronic. Nu va fi posibil să cumpărați fără ea.
  Funcționalitate webFontLoaded 1 luna Lentiamo s.r.o. Îmbunătățește încărcarea site-ului (fonturilor).
  Funcționalitate cachedCSS 1 luna Lentiamo s.r.o. Îmbunătățește încărcarea site-ului (stiluri css).
  Funcționalitate acco 1 an Lentiamo s.r.o. Indică dacă un utilizator a interacționat cu un panou despre politica de cookie-uri.
  Funcționalitate hideLocInfo 1 luna Lentiamo s.r.o. Indică dacă un utilizator a interacționat cu un panou despre puncte aproape de ridicare.
  Funcționalitate disableAutologin 1 an Lentiamo s.r.o. Indică dacă un utilizator dorește să se autentifice automat.
  Funcționalitate userCookie 1 an Lentiamo s.r.o. Indică care utilizator trebuie să il logăm automat.
  Funcționalitate ps_id 1 zi Lentiamo s.r.o. Indică dacă un utilizator este eligibil pentru o ofertă diferită.
  Funcționalitate disableCookies 1 an Lentiamo s.r.o. Indică dacă utilizatorul renunță la salvarea modulelor cookie.
  Funcționalitate PAPVisitorId 1 an Lentiamo s.r.o. Indică un utilizator dintr-un serviciu afiliat. Necesar pentru numărarea corectă a provizioanelor.
  Funcționalitate click_code 1 luna ProfitShare Indică un utilizator dintr-un serviciu afiliat. Necesar pentru numărarea corectă a provizioanelor.
  Funcționalitate __atuvc 1 an Add This Folosit numai pe blogul nostru. Îmbunătățește încărcarea widgetului pentru butoane sociale.
  Funcționalitate evercookie_12 90 zile Affilbox Indică un utilizator dintr-un serviciu afiliat. Necesar pentru numărarea corectă a provizioanelor.
  Funcționalitate 12 90 zile Affilbox Indică un utilizator dintr-un serviciu afiliat. Necesar pentru numărarea corectă a provizioanelor.
  Analitica _ga 2 ani Google Identifică un utilizator din Google Analytics.
  Analitica _gat_UA-[ID] Cand browserul este inchis Google Îmbunătățește timpul de încărcare al Google Analytics.
  Analitica _dc_gtm_UA-[ID] Cand browserul este inchis Google Îmbunătățește timpul de încărcare al Google Analytics.
  Analitica _gid 24 ore Google Identifică un utilizator din Google Analytics.
  Analitica _uetsid Cand browserul este inchis Google Identifică un utilizator din Google Analytics.
  Analitica _gali Cand browserul este inchis Google Identifică un utilizator din Google Analytics.
  Marketing fr 90 zile Facebook Identifică un utilizator pe Facebook.
 6. Cookie-urile colectate sunt prelucrate de alți Împuterniciţi ai Operatorului de Date:
  • Furnizorul de servicii Google Analytics, operat de Google Inc., cu sediul în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
 7. În conformitate cu regulamentul, dumneavoastră, în calitate de Client („persoana vizată”, conform Regulamentului), aveți următoarele drepturi legale specifice, referitoare la datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră:
  1. Dreptul de acces: puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, scopul pentru care sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul; de asemenea. puteți solicita o copie a acestor date.
  2. Dreptul la rectificare a datelor: puteți obține de la noi rectificarea datelor personale referitoare la dumneavoastră.
  3. Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
   • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
   • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
   • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
   • pentru a determina, exercita sau apăra drepturi legale.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
   • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale (în aceasta situație, puteți obține restricționarea prelucrării, pentru perioada de care avem nevoie în vederea verificării corectitudinii datelor);
   • prelucrarea este nelegală și solicitați restricționarea prelucrării, în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
   • deși nu mai sunt necesare datele dumneavoastră personale, dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale in instanță, sau
   • aveți obiecții legate de prelucrare, în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
  5. Dreptul de a vă opune prelucrării: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanțele de judecată. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar vom restricționa accesul la acestea.

   Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor: Începând cu data de 25 mai 2018, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem aceste date personale ale dumneavoastră, unei alte organizații.
   Aceste două drepturi (dreptul la opoziție și dreptul la portabilitate) sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
   • Vă prelucrăm datele personale prin mijloace automate,
   • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
   • datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
   • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

   Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

   Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

   Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

  7. Dreptul de a depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale:

   Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28–30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
   Telefone: +40.318.059.211, +40.318.059.212
   Fax: +40.318.059.602
   Email: anspdcp@dataprotection.ro

 1. Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

  Lucie Evans
  Responsabilul cu protecția datelor
  privacy@lentiamo.com

  Lentiamo s.r.o.
  Vídeňská 12
  Nová Bystřice
  378 33
  Republica Cehia

  Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră.

  Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale sau să vă adresați instanței.

 2. Precizam ca nu vom folosi datele dumneavoastră colectate prin intermediul cookie-urilor, pentru a adopta decizii automate in legatura cu persoana dvs., incluzand crearea de profiluri.
 3. În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dumneavoastră către împuterniciţi din afara ZEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informaţiile dumneavoastră personale în mod adecvat.

Chrome

 1. Deschideți Chrome pe computerul Dvs.
 2. În partea dreaptă sus, faceți click pe mai multe detalii și apoi pe Setări.
 3. În partea de jos, faceți clic pe Avansat.
 4. Sub ""Confidențialitate și securitate"", faceți clic pe Setări de conținut.
 5. Faceți click pe Cookies.
 6. De aici, puteți:
  • Să activați cookie-urile: lângă ""Blocat"", activați comutatorul.
  • Să dezactivați cookie-urile: Dezactivați ""Permiteți site-urilor să salveze și să citească datele cookie""

Firefox

Pentru a verifica sau schimba setările:

 1. În partea de sus a ferestrei Firefox, clic pe butonul Firefox (meniul Unelte în Windows XP) și apoi clic pe Opțiuni.

  În partea de sus a ferestrei Firefox, clic pe meniul Unelte și selectați Opțiuni.

 2. Selectați panoul Confidențialitate.
 3. Setați Firefox cu opțiunea ""setări personalizate pentru istoric.""
 4. Setările pentru modulele cookie sunt disponibile în panoul de Confidențialitate și Securitate din pagina Opțiuni:
 5. Faceți clic pe butonul cu trei linii din Meniu și selectați Opțiuni.
 6. Selectați panoul Confidențialitate și Securitate și accesați secțiunea Istoric.
 7. În meniul derulant de lângă Firefox, alegeți Utilizați setările personalizate pentru istoric.
 8. În meniul derulant de lângă Acceptați modulele cookie terță parte, alegeți Niciodată.
 9. Închideți pagina Preferințe. Orice modificări pe care le-ați făcut vor fi salvate automat.

Internet Explorer

Internet Explorer 11 pentru Windows 10

 1. În Internet Explorer, selectați butonul Instrumente, apoi selectați Opțiuni Internet.
 2. Selectați Confidențialitate, iar în Setări, selectațiAvansat și alegeți dacă doriți să permiteți, să blocați sau să vi se solicite cookie-urile primare și terțe

  Celelate versiuni:

 3. În Internet Explorer, selectați butonul Instrumente, apoi selectați Opțiuni Internet.
 4. Selectați Confidențialitate, iar sub Setări, deplasați cursorul în partea de sus pentru a bloca toate modulele cookie (sau partea de jos pentru a permite toate modulele cookie), apoi selectați OK.

Safari

Alegeți Safari> Preferințe, faceți clic pe Confidențialitate, apoi efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
- Blocați întotdeauna cookie-urile: Selectați ""Blocați toate cookie-urile"".
- Eliminați modulele cookie și datele stocate: faceți clic pe Gestionați datele de pe site, selectați unul sau mai multe site-uri web, apoi faceți clic pe Eliminați sau eliminați toate.
- Vedeți care site-uri web stochează cookie-urile sau datele: Faceți clic pe Gestionați datele de pe site.
- Alegeți ca site-urile să nu vă urmărească.