Puteți comanda și la telefon: 0800 400 156

Retailer European 15 țări din Europa

Autentificare

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Maternia s.r.o. , având desemnat DPO (Responsabil cu protecția datelor) în cadrul companiei pe dl. Jan Baběrad, în calitatea sa de Ofițer Protecția Datelor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul“), prelucrează următoarele date cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin intermediul website-ului, pentru a permite achiziționarea de produse online:
  1. În cazul persoanelor fizice:
   • Numele și prenumele;
   • Sexul;
   • Adresa de e-mail;
   • Numărul de telefon;
   • Adresa (de livrare și de facturare);
   • ID-ul de Facebook;
   • Contul Bancar;
   • Vocea, data, ora și durata apelului (în cazul în care clientul apelează la Serviciu de Relații Clienţi al Operatorului de Date);
   • Cardurile de reduceri sau de loializare.
  2. În cazul persoanelor juridice:
   • Numele și prenumele persoanei de contact;
   • Denumirea persoanei juridice;
   • Adresa de e-mail de serviciu;
   • Numărul de telefon de serviciu;
   • Adresa de domiciliu a persoanei de contact.
  3. În ambele cazuri:
   • Dacă opțiunea „Memorează-mi cardul” este selectată de client, colectăm ultimele patru cifre ale numărului cardului bancar, data expirării, precum și tipul cardului bancar.
   • Este posibil să colectam data estimată a următoarei achiziții.

  Colectarea acestor date cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului și în scopul executării contractului, ulterior, din motive ce țin de evidența contractelor, precum și pentru exercitarea și apărarea în viitor, a drepturilor și obligațiilor părților. Datele cu caracter personal enumerate mai sus, vor fi stocate și prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, începând cu executarea ultimei obligații contractuale, cu excepția cazului în care alte dispoziții legale nu stipulează o perioadă mai lungă. Temeiul legal pentru aceste procesări este cel reglementat în art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament: executarea unui contract în care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de închierea unui contract și în art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament – în scopul intereselor legitime urmărite de Operator.

 2. Maternia s.r.o va divulga datele dumneavoastră terților doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta contractul sau obligațiile legale.

  Aceste părți terțe sunt:

  1. furnizor de e-mail și/sau software de analiză (ex. Google Analytics și Mailgun)
  2. furnizorii de help desk software (ex. Groove)
  3. Puncte de colectare în cazul în care clientul alege această opțiune de livrare
  4. Furnizori de servicii de curierat (ex. FAN Courier și Urgent Cargus)
  5. furnizorii de servicii de plată (ex. companii de carduri de credit, PayPal)
  6. companii de colectare a datoriilor, consultanți juridici și fiscali
  7. furnizorii de servicii de mesaje text (ex. SMSbrana)
  8. Furnizorii de servicii IT
  9. Alți furnizori de servicii, furnizori de software sau aplicații care nu sunt utilizați în prezent de compania noastră, dar ar putea fi utilizați în viitor.

  Maternia s.r.o. își rezervă dreptul de a autoriza alte terțe părți în categoriile de mai sus.

  Maternia s.r.o. vă va proteja datele după cum urmează, în care toate părțile terțe, în special, către Maternia s.r.o. se angajează:

  1. Orice terță parte poate utiliza datele doar în contextul drepturilor pe care Maternia s.r.o. le-a primit de la clienții săi.
  2. Nici o terță parte nu poate utiliza datele în scopuri proprii.

  Nu transferăm date către țări terțe, cu excepția unora dintre furnizorii menționați mai sus.

  Am implementat garanții corespunzătoare și adecvate pentru a dezvolta o modalitate de transmitere a datelor către țara terță respectivă, care respectă protecția datelor:

  În principiu, Maternia s.r.o. transmite date numai țărilor în care o decizie de adecvare a Comisiei Europene este în vigoare. În cazul S.U.A., destinatarii datelor trebuie, în special, să respecte cerințele Cadrului Privacy Shield. În caz contrar, transferul de date se efectuează în conformitate cu clauzele standard DPA, conform Art. 46 Abs. 2 lit c) GDPR, și anume cele elaborate de Comisia Europeană.

  La cerere, vă vom furniza o copie a acestor garanții dacă procesăm sau am procesat datele dvs. personale în țări terțe.

 3. Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale. Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dumneavoastră personale sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale, în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră. Cu)excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dumneavoastră.
 4. Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu Regulamentul, aveți următoarele drepturi legale specifice, referitoare la datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră:
  • Dreptul de acces-puteți solicita o copie a acestor date,
  • dreptul la rectificare datelor,
  • dreptul la ștergerea datelor,
  • dreptul la restricționarea prelucrării,
  • dreptul de a vă opune prelucrării,
  • dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment,
  • dacă prelucrarea s-a bazat pe consimtământul dumneavoastră,
  • dreptul la portabilitatea datelor, precum şi dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale.
  • pentru mai multe detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugăm să accesaţi link-ul,
  • in cazul în care aveți îndoieli cu privire la respectarea legilor privind protecția datelor cu caracter personal, contactați-ne sau adresați-vă Biroului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau adresați-vă instanței.

Nu scăpați știrile din lumea lentilelor fericite!