Reduceri de până la 15% la lentilele de contact Lenjoy

4,9 Evaluare

Autentificare

Notă de informare privind prelucrarea adresei de e-mail, în scopul transmiterii de comunicari de marketing

 1. Lentiamo s.r.o. (societate cu răspundere limitată), persoană juridică de naționalitate cehă, cu sediul social în Republica Cehia, Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, înregistrată sub nr. IČ 261 04 784, la Tribunalul Regional al České Budějovice, Secțiunea C, partea 14226, legal reprezentată prin Martin Bláha, având desemnat DPO (Responsabil cu protecția datelor) în cadrul companiei pe dl. Lucie Evans, Maternia în calitatea sa de Operator de Date, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul“), prelucrează următoarele date cu caracter personal :
 • Adrese de e-mail.

Aceste date cu caracter personal au fost colectate direct de la dumneavoastră (ca urmare a introducerii în formularul de pe pagina noastră de internet);

 1. Adresa de e-mail va fi colectată și prelucrată în baza consimțământului dvs., în scopul introducerii acesteia în baza de date cuprinzând clienții cărora li se transmit comunicări comerciale și va fi stocată pentru o perioadă de 3 ani, în cazul în care până la expirarea acestei perioade nu vă veți retrage consimțământul acordat. Temeiul legal al acestei prelucrări îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament (exprimarea consimțământului).
 2. Adresa dvs. de email (date cu caracter personal) este prelucrată de Lentiamo s.r.o., în calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, însă poate fi dezvăluită, numai în măsura în care este necesar, și următorilor terți:
 • Furnizorului serviciului de helpdesk Groove;
 • Furnizorilor de alte servicii, programe și aplicații, cu care compania noastră nu are încheiate în prezent contracte.

Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale.

Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dumneavoastră personale sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale, în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră.

Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terț fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dumneavoastră.

 1. Consimțământul dvs. acordat în vederea transmiterii de comunicări comerciale, poate fi retras în orice moment, fie contactându-ne prin poștă, la adresa:Videnska 12, Nova Bystrice, 378 33, Republica Cehă., fie prin poștă electronică, la adresa de e-mail info@lentiamo.ro sau prin selectarea opțiunii „Dezabonare“, în mail-ul cuprinzând comunicări de marketing, pe care l-ați primit de la societatea noastră, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.
 2. Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu Regulamentul, aveți următoarele drepturi legale specifice, referitoare la datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră:
 • Dreptul de acces: puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, scopul pentru care sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul; de asemenea, aveti dreptul să solicitați o copie a acestor date.
 • Dreptul la rectificare a datelor: puteți obține de la noi rectificarea datelor personale referitoare la dumneavoastră.
 • Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
  • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
  • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
  • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
  • pentru a determina, exercita sau apăra drepturi legale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
  • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale (în aceasta situație, puteți obține restricționarea prelucrării, pentru perioada de care avem nevoie în vederea verificării corectitudinii datelor);
  • prelucrarea este nelegală și solicitați restricționarea prelucrării, în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
  • deși nu mai sunt necesare datele dumneavoastră personale, dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale in instanță, sau
  • aveți obiecții legate de prelucrare, în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanțele de judecată. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar vom restricționa accesul la acestea.

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: Începând cu data de 25 mai 2018, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem aceste date personale ale dumneavoastră, unei alte organizații.

Aceste două drepturi (dreptul la opoziție și dreptul la portabilitate) sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

– Vă prelucrăm datele personale prin mijloace automate,
- Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
- datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
- transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți, dacă această transmitere este fezabilă, din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale:

Denumire: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28–30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email: anspdcp@dataprotection.ro

 1. Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

  privacy@lentiamo.com,

  Videnska 12, Nova Bystrice, 378 33, Republica Cehă

  Vom cerceta și vom încerca să soluționăm orice astfel de reclamație sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră.

  Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit, puteți depune o reclamație și la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale.

 1. – Precizăm că nu vom folosi e-mailul dvs. pentru a adopta decizii automate în legătură cu persoana dvs., incluzând crearea de profiluri.

Informațiile dvs. personale nu vor fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională, în afara Zonei Economice Europene, în scopul mai sus menționat.