Reduceri de până la 15% la lentilele de contact Lenjoy

4,8 Evaluare

Autentificare

Notă de informare privind prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal

 1. Lentiamo s.r.o. (societate cu răspundere limitată), persoană juridică de naționalitate cehă, cu sediul social în Republica Cehia, Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, înregistrată sub nr. IČ 261 04 784, la Tribunalul Regional al České Budějovice, Secțiunea C, partea 14226, legal reprezentată prin Ing. Martin Bláha, având desemnat DPO (Responsabil cu protecția datelor) în cadrul companiei pe dl. Lucie Evans, Maternia în calitatea sa de Operator de Date, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „Regulamentul“), prelucrează datele dumneavoastră speciale, cu caracter personal, constând în parametrii defectelor oculare și parametrii lentilelor de contact prescrise, date pe care le colectăm direct de la dumneavoastră.
 2. Această prelucrare este posibilă numai ca urmare a faptului că v-ați dat consimțământul explicit și este necesară în scopul executării contractului încheiat între noi și dumneavoastră şi în consecință pentru a vă furniza lentilele de contact pe care doriți să le achiziționați de la noi.

  Dacă nu ne furnizați datele speciale cu caracter personal menționate mai sus, nu vom putea să încheiem și să executăm contractul dintre noi și dumnevoastră.

  Temeiul legal al acestei prelucrări este art. 9 alin. 2 lit. a), coroborat cu art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulament.

  Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata contractului și ulterior, din motive ce țin de evidența contractelor, precum și pentru exercitarea și apărarea în viitor, a drepturilor și obligațiilor părților.

  Datele cu caracter personal enumerate mai sus, vor fi stocate și prelucrate pentru o perioadă de 10 ani, începând cu executarea ultimei obligații contractuale, cu excepția cazului în care alte dispoziții legale nu prevăd o perioadă mai lungă.

 3. Lentiamo s.r.o. declară și se angajează ca toate aceste date cu caracter personal să rămână confidențiale și să nu fie transmise către terți, cu excepția și numai în măsura în care este necesar, către împuterniciții care sunt implicați în executarea contractului, precum și către furnizorii de programe și aplicații informatice, inclusiv cei cu care cu care compania noastră nu are încheiate în prezent contracte.

  Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale.

  Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dumneavoastră personale sunt limitați (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale, în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă.

 4. Consimțământul dvs., acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal speciale, poate fi retras în orice moment, contactându-ne prin poștă, la adresa: Lentiamo s.r.o., Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Republica Cehia, prin poștă electronică, la adresa de e-mail privacy@lentiamo.com, fie prin contactarea Operatorului de Date la numărul de telefon al Serviciului Relații Clienți – 0800 400 156, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.
 5. Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu Regulamentul, aveți următoarele drepturi legale specifice, referitoare la datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră:
  1. Dreptul de acces: puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, scopul pentru care sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul; de asemenea. puteți solicita o copie a acestor date.
  2. Dreptul la rectificare a datelor: puteți obține de la noi rectificarea datelor personale referitoare la dumneavoastră.
  3. Dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
   • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
   • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
   • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
   • pentru a determina, exercita sau apăra drepturi legale.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
   • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale (în aceasta situație, puteți obține restricționarea prelucrării, pentru perioada de care avem nevoie în vederea verificării corectitudinii datelor);
   • prelucrarea este nelegală și solicitați restricționarea prelucrării, în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
   • deși nu mai sunt necesare datele dumneavoastră personale, dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale in instanță, sau
   • aveți obiecții legate de prelucrare, în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
  5. Dreptul de a vă opune prelucrării: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanțele de judecată. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar vom restricționa accesul la acestea.

   Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor: Începând cu data de 25 mai 2018, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem aceste date personale ale dumneavoastră, unei alte organizații.
   Aceste două drepturi (dreptul la opoziție și dreptul la portabilitate) sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
   • Vă prelucrăm datele personale prin mijloace automate,
   • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;
   • datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
   • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

   Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

   Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

   Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

  7. Dreptul de a depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale:

   Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28–30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
   Telefone: +40.318.059.211, +40.318.059.212
   Fax: +40.318.059.602
   Email: anspdcp@dataprotection.ro

 6. Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

  Lucie Evans
  Responsabilul cu protecția datelor
  privacy@lentiamo.com

  Lentiamo s.r.o.
  Vídeňská 12
  Nová Bystřice
  378 33
  Republica Cehia

  Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră.

  Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale sau să vă adresați instanței.

 7. Precizam ca nu vom folosi datele dumneavoastră colectate prin intermediul cookie-urilor, pentru a adopta decizii automate in legatura cu persoana dvs., incluzand crearea de profiluri.
 8. Informațiile dvs. personale nu vor fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională, în afara Zonei Economice Europene, în scopul mai sus menționat.