4,8 Evaluare

Autentificare

Consimțământ pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și publicarea comentariilor

 1. Prin prezenta, sunteți de acord să lăsați Lentiamo s.r.o. cu sediul în Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, Republica Cehă, IČ 261 04 784, înregistrată la Curtea Regională din České Budějovice, secțiunea C, partea 14226 (denumită în continuare „Controlorul“), să prelucreze în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General Privind Protecția Datelor), denumit mai târziu Regulamentul, următoarele date cu caracter personal:
  • adresa de e-mail, cu scopul de a vă trimite răspunsul Controlorului,
  • numele și prenumele, care vor fi procesate și publicate sub forma numelui și a primei litere a numelui de familie, dacă vor fi considerate date cu caracter personal,
  • alte date personale, care ar putea fi incluse în comentariu

  (denumite mai târziu „date personale“)

 2. Datele Personale menționate mai sus pot fi procesate în baza consimțământului dvs. și vor fi procesate pentru a vă publica comentariul și răspunsul Controlorului. Scopul publicării este de a îmbunătăți orientarea clientului spre cumpărături, parametrii produselor cumpărate și compatibilitatea acestora pentru o anumită utilizare, lucru care se va realiza prin a oferi vizitatorilor o privire de ansamblu asupra întrebărilor, reacțiilor și răspunsurilor la acestea.
 3. Odată ce Controlorul publică un răspuns la comentariul dvs., veți primi o notificare pe adresa dvs. de e-mail.
 4. Perioada de prelucrare este de 3 luni. Ulterior, adresa de e-mail va fi ștearsă pentru scopul menționat mai sus și nu va mai fi posibilă identificarea expeditorului.
 5. Alte Date Personale vor fi procesate și publicate pe o perioadă nedeterminată de timp.
 6. Sunteți, în mod expres, de acord cu prelucrarea de mai sus. În cazul în care comentariul dvs. conține informații sensibile („o categorie specială de Date Personale“), sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și publicare.
 7. Acest consimțământ poate anulat în orice moment, prin trimiterea unui e-mail către privacy@lentiamo.com sau prin trimiterea unei scrisori către adresa companiei.
 8. În cazul în care comentariul în sine conține date cu caracter personal, prelucrarea ulterioară va avea loc pe baza unui interes legitim în temeiul art. 6 par. 1 f) din Regulament. Interesul legitim al Controlorului este îmbunătățirea orientării clientului către bunurile și serviciile oferite.
 9. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este efectuată de Controlor. Cu toate acestea, datele personale pot fi procesate și de către
  1. Furnizorul programului de help desk, Groove;
  2. Furnizorul serviciului folosit pentru trimiterea de e-mailuri, Mailgun;
  3. alți furnizori de servicii, software și aplicații, care nu sunt utilizate în prezent de compania noastră.
 10. Rețineți că, în conformitate cu Regulamentul, aveți dreptul să:
  • Renunțați la acest acord în orice moment,
  • Vă împotriviți procesării, în baza unui interes legitim,
  • Ne solicitați informații despre ce fel de date personale procesăm,
  • Solicitați explicații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
  • Solicitați accesul la date și ne cereți să actualizăm sau să corectăm datele,
  • Solicitați ștergerea datelor.
  • Contactați-ne sau contactați Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care aveți îndoieli cu privire la respectarea legilor privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.